Pianist
Antal Sporck speelt een breed repertoire, van Orlando Gibbons tot de allernieuwste composities. Uit alle stijlperiodes haalt Antal muziek die na aan zijn hart ligt, maar met een speciale voorliefde voor de muziek van Scriabin en Ravel...

Componist
Momenteel werkt Antal aan een compositie voor de ongebruikelijke combinatie van vibrafoon, elektrische gitaar en cello.
In 2017 klonk muziek van Antal in Tilburg, Den Haag en New York...

Biografie
Als zoon van een pianistenechtpaar werd Antal Sporck al op zeer jonge leeftijd met muziek in contact gebracht. Op vijfjarige leeftijd speelde hij piano, viool en trompet, en zijn eerste composities vonden de weg naar het podium toen hij twaalf was...

Op de laatste middag van het Tilburgse pianofestival Tilburg op Vleugels klonk muziek van Jo Sporck en W.A. Mozart. Tijdens dit concert op zondag 14 oktober 2018 vervulden Alexei Kornienko en Antal Sporck een dubbelrol: beiden waren zowel solist als dirigent...

In 2015 besteedde Antal met vier recitals aandacht aan het honderdste sterfjaar van Alexander Scriabin. Een navolger van Chopin en een studiegenoot van Rachmaninov, Alexander Scriabin (1872-1915) wordt als componist veelal over het hoofd gezien...

The connection between composer and performer
In mei 2013 gaf Antal een lezing over de positie van eigentijdse muziek tijdens het Zhytomyr Musical Spring festival...